Varnostne razdalje

Keramični kamini so zasnovani tako, da proizvajajo največjo površinsko temperaturo 80 °C. Nominalna učinkovitost peči, ki je enaka porabi goriva s pečjo pri normalni uporabi, se izrazi v kilovatih. Za peč z vročo površino so varnostne razdalje od konstrukcij ali pohištva iz vnetljivih materialov 50 mm vodoravno in 150 mm navpično. Med montažnim okvirjem in nevnetljivo steno je treba pustiti prezračevalno režo 20 mm. To bo zagotovilo, da med površino ploščice in steno ostane 5 mm spoj, ki omogoča gibanje.

Pred pečico mora biti najmanj 1000 mm prostega prostora. Tla iz vnetljivega materiala morajo biti zaščitena z nevnetljivim materialom najmanj 100 mm na obeh straneh vrat in najmanj 400 mm pred pečjo. Varnostna razdalja od notranje ploskve jeklenega priključnega dimnika do vnetljivega materiala je 230 mm. Priključni dimnik mora biti pokrit z ognjeodporno oblogo, debeline najmanj 10 mm.